Nestemäiset jätteet

Nestemäisten lietteiden vesiosa erotetaan allastamalla ja erotettu sakka hyödynnetään jätekeskuksen biokaasulaitoksella, infrarakentamisessa, kaatopaikkarakentamisessa tai loppusijoitetaan kaatopaikalle. Sako- ja umpikaivojen tai yhdyskuntajätevesiviemäristön tyhjennysjätteitä ei voida vastaanottaa jätekeskuksessa.

Hinnasto Ota yhteyttä

Jätelajihaku
Jätelajihaku
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Nestemäisten lietteiden kiintoaines ja nesteosa erotetaan puhdistusta ja käsittelyä varten. Puhdistettu vesiosa viemäröidään ja kiintoainekset hyödynnetään monella eri tapaa jätekeskuksen prosesseissa.

Keltakankaan jätekeskukseen ja Kukkuroinmäen käsittelykeskukseen vastaanotetaan vaarattomia tavanomaiseksi jätteeksi luokiteltavia nesteitä ja lietteitä. Tyypilliset vastaanotettavat nestemäiset jätteet ovat peräisin kiinteistöjen ja liikenne- ja paikoitusalueiden sade- ja hiekanerotuskaivoista, kiinteistöjen rasvanerotuskaivoista sekä teollisuuden jätevesi- ja tuotantoprosesseista. Nestemäiset jätteet voi toimittaa jätekeskuksiin imu-/imupaineautoilla tai säiliöajoneuvoilla.

oikein

Otamme vastaan

 • Sade- ja hulevesijärjestelmistä peräisin olevat nesteosat ja lietteet
 • Hiekanerotusjärjestelmistä peräsin olevat nesteosat ja lietteet.
 • Rasvanerotusjärjestelmistä peräisin olevat nesteosat ja lietteet
 • Teollisuuden prosessien viemäri-, kanaali- ja säiliöpesujätteet
 • Muut vaarattomia aineita sisältävät imu- ja pesujätteet.
väärin

Huomioithan nämä

 • Öljyä sisältävät vedet vastaanotetaan erikseen Öljyvesien käsittelyyn.
  • Hiekanerotuskaivojätteestä tarvitsemme öljyhiilivetyjen pitoisuustodistuksen.
 • Nestemäiset jätteet eivät saa sisältää vaarallisia aineita.
  • Hapot, emäkset, hapettavat aineet ja raskasmetallipitoiset vedet ovat vaarallista jätettä.

Jätteiden tuontiohjeet

Ekokaari Oy Kouvolan Keltakankaan jätekeskus sijaitsee osoitteessa Ekokaari 50, 46860 Keltakangas ja Lappeenrannan Kukkuroinmäen käsittelykeskus osoitteessa Hulkonmäentie 130, 54190 Konnunsuo.

Alueille saavutaan pääporttien kautta, jonka välittömässä läheisyydessä sijaitsevat jäte- ja käsittelykeskuksien vaakavastaanotot. Kaikki alueille tulevat kuormat ajavat vastaanottojen kautta, jossa ne punnitaan. Vastaanotoista saat myös lisätietoa alueilla toimimiseen.

Keltakangas aukioloajat: ma-pe 7-18 | Kukkuroinmäki aukioloajat: ma-pe 7-20

Mistä meidät löytää

Keltakankaan jätekeskus

Ekokaari 50, 46860 Keltakangas
Avoinna: ma-pe 7-18
info@ekokaari.fi

Vaakavastaanotto
Puh. 05 744 3440

Laskutus:
laskutus.ekokaari@ekokaari.fi
Puh. 05 744 3431

Katso hinnasto
Lataa aluekartta
Lataa turvallisuusopas

Kukkuroinmäen käsittelykeskus

Hulkonmäentie 130, 54190 Konnunsuo
Avoinna: ma-pe 7-20

Sami Huotari
Aluevastaava
Puh. 050 310 0252
sami.huotari@ekokaari.fi

Vaakavastaanotto, Kukkuroinmäki
Puh: 010 841 1813
ekjh.vaaka@ekjh.fi

Katso hinnasto
Lataa aluekartta

Usein kysyttyjä kysymyksiä

Copyright © 2024 Ekokaari Oy