Erilliskerättyjen jätteiden käsittely

Erilliskerättyjen jätelajien asianmukaisella käsittelyllä ja varastoinnilla varmistetaan jätteiden kierrätettävyys ja ehkäistään toiminnan haitalliset ympäristövaikutukset.

Ota yhteyttä Hinnasto

Jätelajikohtainen erilliskeräys on tehokkain tapa jätteiden kierrätykseen ja hyödyntämiseen

Monille yksittäisille jätelajeille löytyy kierrätys- ja hyödyntämismenetelmä kotimaasta tai ulkomailta. Muun muassa kipsilevyt, kattohuovat, pakkauslasit, tasolasit, villat ja muovit kiertävät tehokkaasti, mikäli niiden ei anneta sekoittua toisiinsa tai likaantua talteenoton, kuljetuksen, käsittelyn tai varastoinnin aikana. Kierrätettävyyden varmistamiseksi erilliskerättyjen jätejakeiden käsittelytoiminta vaatii paljon tilaa ja asianmukaisia käsittelyinfrarakenteita. Asfaltoidut ja viemäröidyt kenttäalueet, katokset, loosistot, hallit ja siirtokuormausasemat ovat tärkeä osa jätteiden käsittelyn arvoketjuja. Ympäristölupa ja sen määräysten noudattaminen ja toiminnan seuranta varmistaa toiminnan asianmukaisuuden, seurannan ja jäljitettävyyden.  

Ekokaari Oy:n monipuolinen käsittelyinfra ja ympäristölupa mahdollistaa mitä moninaisempien erilliskerättyjen jätejakeiden käsittelyn ja varastoinnin. Useat toisistaan erillään olevat käsittely- ja varastokenttäalueet, siirrettävät betoni- ja harkkoelementit, halli- ja katostilat muodostavat monipuolisen käsittelyinfrakokonaisuuden. Mobiilimurskaimemme ja -seulamme, käsittely- ja lajittelukoneemme siirretään kulloinkin tarvittavaan paikkaan käsittelytoimintoja varten. Koneellinen lajittelu, pienempään palakokoon murskaaminen ja eri palakokoihin seulominen on usein edellytys jäteperäisten raaka-aineiden hyödyntämiselle, jatkojalostamiselle sekä tehokkaalle varastoinnille ja logistiikalle.  

Tunnuslukuja

30 000 tn

Vuotuinen käsittelymäärä

87 %

Hyödyntämisaste

5,5 %

Kierrätysaste

33 %

Maanrakennushyödyntäminen

48,5 %

Energiahyödyntäminen

300 000 tn

Kaikkiaan käsitellyt jätteitä

Copyright © 2024 Ekokaari Oy