Betonin ja maa-ainesten käsittely

Ekokaari Oy:n betoni-ja tiilijätteen käsittelyprosessissa syntyy kierrätysmateriaalia maa- ja infrarakentamiseen. Ylijäämämaiden käsittelyllä tehostetaan kiviaineksien ja muiden kiviainesmaalajien kiertokulkua ja uusiokäyttöä.

Ota yhteyttä Hinnasto

Betonijäte Ekokaari

Betonimurskeen ja ylijäämämaiden käsittelyssä syntyvillä materiaaleilla säästetään luonnonvaroja ja alennetaan rakentamiskustannuksia.

Betoni-, tiili ja keramiikkajätteen käsittelyprosessi

Betonijätteet, tiili- ja keramiikkajätteet vastaanotetaan jätekeskuksella varastointi- ja käsittelykentälle. Myös muissa jätekeskuksen jätteenkäsittelyprosesseissa ja lajittelussa muodostuvat vastaavat jätejakeet siirretään betonijätteen käsittelykentälle odottamaan murskausta ja pulverointia. Murskauksessa ja pulveroinnissa materiaalit käsitellään sopivaan palakokoon materiaalien jatkokäsittelyä varten. Murskatusta materiaalista voidaan teettää erilaisia analyyseja, joiden antamien tuloksien perusteella voidaan turvata materiaalin turvallisen jatkohyödyntämisen.

Murskaamisen ja pulveroinnin ympäristö, kuten melu- ja pölyvaikutuksia, seurataan ja ehkäistään aktiivisesti koko käsittelyprosessin ajan. Toiminta ei ole jatkuva prosessi, vaan sitä tehdään satunnaisesti tarpeen mukaan.

Ylijäämämaiden käsittelyprosessi

Ylijäämämaiden käsittelyprosessissa seulotaan ylijäämämaista erilaisia kiviaineksia ja muita maalajeja uudestaan hyödynnettäväksi. Tuotteita voidaan käyttää sellaisenaan tai ne voivat toimia tukiaineena erilaisissa jätekeskuksen käsittelyprosesseissa. Puhtaista ylijäämämaista saaduilla seulotuilla jakeilla voidaan tehostaa neitseellisten materiaalien käyttöä, jolloin ylijäämämaiden loppusijoittaminen kaatopaikalle on vähäistä.

Betonimursketta voidaan käyttää neitseellisen kiviaineksen tavoin maanrakentamisessa, joka säästää luonnonvaroja. Uusiomateriaalien käyttöä ohjataan lainsäädännön avulla tehden siitä ympäristölle ja ihmisille turvallista.

Tunnuslukuja

30 000 tn

Vuotuinen käsittelymäärä

87 %

Hyödyntämisaste

5,5 %

Kierrätysaste

33 %

Maanrakennushyödyntäminen

48,5 %

Energiahyödyntäminen

300 000 tn

Kaikkiaan käsitellyt jätteitä

Copyright © 2024 Ekokaari Oy