Rakennusjäte ja purkujäte

Rakennus- ja purkujäte on rakentamisesta, korjaamisesta, purkamisesta ja muista vastaavista toiminnoista syntyvää jätettä.

Hinnasto Ota yhteyttä

Jätelajihaku
Jätelajihaku
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Kaikki rakentamisen ja purkamisen jätteet

Vastaanotamme Keltakankaan jätekeskuksessa ja Kukkuroinmäen käsittelykeskuksessa kaikki rakentamisen ja purkamisen jätteet. Jätteet voi toimittaa meille erilliskerättyinä laaduittain tai sekalaisena jätteenä. Vastaanotamme toimitukset niin lavakuormina, rekkakuormina kuin peräkärrikuormina. Jätekeskuksen henkilökunta avustaa tarvittaessa kuormien purkamisessa koneellisesti.

oikein

Tyypillisiä rakentamisessa ja purkamisessa syntyviä jätejakeita

 • Muovit, lujitemuovit, lasikuitu
 • Eristevilla
 • Kattohuopa
 • Kipsilevyt
 • Ovet ja ikkunalasit karmeineen.
 • Eristeet, putket, ja kaapelit.
 • Likainen ja kastunut paperi, kartonki ja pahvi
 • Puujätteet
 • Betoni- ja tiilijäte
 • Asbestijäte
väärin

Lajittelethan nämä erikseen

 • Autonrenkaat
 • Kivi, hiekka, maa-ainekset
 • Vaarallinen jäte
 • Biojäte
 • Sähkölaitteet

Erilliskeräyksellä kustannussäästöjä

Suurilla ja keskisuurilla rakennustyömailla rakennusjäte voi olla järkevää kerätä erillisenä omana laatunaan. Erilliskeräyksellä voidaan saavuttaa kustannushyötyjä (kts. hinnasto) sekä varmistaa materiaalin päätyminen varmemmin kierrätettäväksi raaka-aineena. Usein kuitenkin tilanpuute ja erilliskerätyn jakeen suhteellisen pieni osuus ei mahdollista rakennusjätteen erilliskeräystä työmailla. Silloin rakennusjätteen kerääminen sekalaisena on ainoa vaihtoehto. Ekokaari vastaanottaa tässä tapauksessa rakennusjätteen käsiteltäväksi mekaanisen jätteen lajittelulaitoksella, jolla jäte erotellaan edelleen materiaalina kierrätettäväksi sekä maanrakentamisessa tai energiana hyödynnettäväksi.

Rakennusten purkamisesta syntyvä purkujäte sisältää pääsääntöisesti vastaavia jätejakeita kuin rakennusjäte, mutta on joskus hankalammin tunnistettavissa, ikääntynyttä ja likaisempaa kuin uudisrakentamisessa syntyvä jäte. Purkujäte sisältää usein myös rakennusjätettä enemmän yhdistelmämateriaaleja (esim. puu, muovi ja metalli yhdessä, ikkunat) tai voivat sisältää haitallisia aineita. Tyypillisiä haitallisia aineita sisältävät purkujätteet ovat asbestijäte tai pysyviä orgaanisia yhdisteitä (ns. POP-jäte) sisältävät jätteet. Rakennusten purkutöiden suunnittelussa ja kartoituksessa tulee huomioida tarkasti purkujätteen haitta-aineiden asettamat vaatimukset purkutöille, jätteiden siirtämiselle ja kuljettamiselle sekä jätteiden käsittelylle.

Sekalaisten rakennus- ja purkujätteiden koneellisella esilajittelulla ja laitoskäsittelyllä varmistetaan sekalaisen rakennusjätteen mahdollisimman suuri hyödyntämisaste ja asiakkaalle voidaan raportoida käsiteltyjen jätteiden ohjautuminen kierrätykseen ja muihin hyödyntämismenetelmiin.

Erilliskerätyt jätejakeet vastaanotetaan kukin omiin käsittelyprosesseihinsa jatkojalostettavaksi tai sellaisenaan varastoitavaksi ja edelleen toimitettavaksi hyödyntämiseen. Tarkemmat vastaanottomenettelykuvaukset löydät erilliskerättyjen jätejakeiden vastaanottokuvauksista.

Jätteiden tuontiohjeet

Ekokaari Oy Kouvolan Keltakankaan jätekeskus sijaitsee osoitteessa Ekokaari 50, 46860 Keltakangas ja Lappeenrannan Kukkuroinmäen käsittelykeskus osoitteessa Hulkonmäentie 130, 54190 Konnunsuo.

Alueille saavutaan pääporttien kautta, jonka välittömässä läheisyydessä sijaitsevat jäte- ja käsittelykeskuksien vaakavastaanotot. Kaikki alueille tulevat kuormat ajavat vastaanottojen kautta, jossa ne punnitaan. Vastaanotoista saat myös lisätietoa alueilla toimimiseen.

Keltakangas aukioloajat: ma-pe 7-18 | Kukkuroinmäki aukioloajat: ma-pe 7-20

Rakennusjätteen kierrätys

Rakennusjäte on jätettä, joka syntyy rakennus-, korjaus- ja purkutöiden yhteydessä. Se kattaa erilaiset materiaalit kuten betonin, tiilet, puun, metallit, kipsilevyt ja muovit. Rakennusjätteen hallinta on merkittävä haaste kestävän kehityksen näkökulmasta. Sekä ympäristöön että talouteen kohdistuvien vaikutusten vuoksi on ensiarvoista, että rakennusjätteen syntymistä pyritään ehkäisemään ja että syntyvä jäte kierrätetään tai käytetään uudelleen tehokkaasti.

Rakennusjäte ja kestävä kehitys

Rakennus- ja purkujätteen asianmukainen käsittely on tärkeää ympäristön kannalta. Erilaisten materiaalien oikeaoppinen lajittelu, kierrätys ja hyötykäyttö ovat avainasemassa, jotta voimme vähentää rakennusteollisuuden ympäristövaikutuksia ja edistää kestävää kehitystä. Samalla ympäristöystävälliset toimenpiteet voivat tarjota taloudellista säästöä sekä rakennusalan yrityksille että yksittäisille rakennuttajille.

Rakennusjäte hinta

Rakennusjätteen hinta koostuu useista eri tekijöistä, kuten jätteen määrästä, laadusta, keräily- ja kuljettamiskustannuksista sekä jätteenkäsittelyn hinnoista. Ensimmäinen merkittävä tekijä on rakennusjätteen määrä. Hinnoittelu perustuu tyypillisesti jätteen määrään kilogrammoina tai kuutiometreinä. Jätteen laatu on toinen tärkeä tekijä. Puhdas, yksittäisen materiaalityypin jäte on edullisempaa käsitellä kuin sekalainen jäte, joka vaatii laajemman lajittelun ja käsittelyn. Erikoisjäte, kuten vaaralliset aineet (esimerkiksi asbesti) tai likainen jäte, joka saattaa sisältää haitallisia yhdisteitä, edellyttää tiukempaa käsittelyä ja siten maksaa enemmän.

Mistä meidät löytää

Keltakankaan jätekeskus

Ekokaari 50, 46860 Keltakangas
Avoinna: ma-pe 7-18
info@ekokaari.fi

Vaakavastaanotto
Puh. 05 744 3440

Laskutus:
laskutus.ekokaari@ekokaari.fi
Puh. 05 744 3431

Katso hinnasto
Lataa aluekartta
Lataa turvallisuusopas

Kukkuroinmäen käsittelykeskus

Hulkonmäentie 130, 54190 Konnunsuo
Avoinna: ma-pe 7-20

Sami Huotari
Aluevastaava
Puh. 050 310 0252
sami.huotari@ekokaari.fi

Vaakavastaanotto, Kukkuroinmäki
Puh: 010 841 1813
ekjh.vaaka@ekjh.fi

Katso hinnasto
Lataa aluekartta

Usein kysyttyjä kysymyksiä

Missä jätekeskus sijaitsee ja miten sinne saavutaan?

Ekokaari Oy Kouvolan Keltakankaan jätekeskus sijaitsee osoitteessa Ekokaari 50, 46860 Keltakangas ja Lappeenrannan Kukkuroinmäen käsittelykeskus osoitteessa Hulkonmäentie 130, 54190 Konnunsuo.

Alueille saavutaan pääporttien kautta, jonka välittömässä läheisyydessä sijaitsevat jäte- ja käsittelykeskuksien vaakavastaanotot. Kaikki alueille tulevat kuormat ajavat vastaanottojen kautta, jossa ne punnitaan. Vastaanotoista saat myös lisätietoa alueilla toimimiseen.

Otatteko vastaan jätettä myös yksityisiltä?

Ekokaari Oy vastaanottaa jätettä yrityksiltä.

Yksityishenkilöiden jätehuollosta ja vastanotosta vastaa Ekokaari Oy:n emoyhtiö Kymenlaakson Jäte Oy. Kymenlaakson Jäte Oy toimii Ekokaari Oy:n kanssa samassa osoitteessa Ekokaari 50. Lisätietoja: www.kymenlaaksonjate.fi.

Paljonko jätteenluovutus maksaa?

Ekokaari Oy:n jätelajikohtaiset jätteenkäsittelymaksut löydät Hinnastosta.

Miten maksan?

Maksu suoritetaan ensisijaisesti laskulla. Muista vaihtoehdoista ole yhteydessä Ekokaari Oy:n henkilökuntaan.

Miten minun tulee valmistautua ennen kun saavun?

Jätteen tuojan on tiedettävä jätekeskuksessa asioidessa, kenen jätettä on käsittelyyn tuomassa, mitä jätettä kuorma sisältää sekä laskutus- ja asiakastiedot.

Millainen ympäristölupa jätekeskuksella on?

Jätekeskuksen ympäristöluvasta voit lukea tarkemmin kohdasta Laatu ja vastuullisuus.

Onko jätekeskus auki viikonloppuisin?

Ei, Keltakankaan jätekeskus on auki arkisin klo 7-18, ja Kukkuroinmäen käsittelykeskus on auki ma-pe 7-20. Poikkeusaukioloista tiedotetaan erikseen, esim. juhlapyhien aatot.

Voinko saada yrityssopimuksen?

Kyllä voit, ota yhteyttä jätekeskuksen henkilökuntaan.

Mikä on Ekokaari Oy:n laskutusosoite?

Pyydämme laskut ensisijaisesti verkkolaskuina.

Operaattori: Basware Oyj
Välittäjän tunnus: BAWCFI22
Verkkolaskuosoite: 003728400583

y-tunnus: 2840058-3

Paperiset laskut lähetetään yhtiön postiosoitteeseen:

Ekokaari Oy
Ekokaari 50
46860 Keltakangas

Laskussani on virhe – miten toimin?

Ole yhteydessä Ekokaari Oy:n laskutukseen, osoite laskutus.ekokaari@ekokaari.fi tai p. 05 744 3431.

Mitä on rakennusjäte?

Rakennusjäte tarkoittaa jätettä, joka syntyy rakennusten rakentamisessa, korjaamisessa tai remontoinnissa. Se käsittää materiaaleja kuten puuta, betonia, metallia ja muovia.

Miten rakennusjätettä voi kierrättää?

Rakennusjätettä voi kierrättää lajittelemalla sen tyypin mukaan rakennustyömaalla tai purkupaikalla. Puhtaat materiaalit, kuten metallit ja betoni, voidaan usein toimittaa kierrätykseen ilman erillistä käsittelyä. Jotkut materiaalit, kuten kipsi, voivat vaatia erikoiskäsittelyn.

Kuinka paljon maksaa rakennusjätteen käsittely?

Rakennusjätteen käsittelyhinta riippuu useista tekijöistä, kuten jätemäärästä, jätehuoltopalveluiden hinnoista ja materiaalin laadusta. Hinnat muuttuvat alueittain ja palveluntarjoajan mukaan. Katso Ekokaaren hinnasto.

Miten tulee rakennusjäte lajitella jätelain mukaan?

Jätelain mukaan rakennusjätteiden lajittelussa tulee noudattaa jätehierarkian periaatteita, jotka priorisoivat jätteen syntymisen ehkäisemistä, jätteen uudelleenkäyttöä, kierrätystä ja muuta hyödyntämistä ennen energian talteenottoa ja viimeisenä vaihtoehtona jätteen sijoittamista kaatopaikalle.

Mitä kuuluu Rakennusjätteeseen?

Rakennusjäte on laajakirjoinen termi, joka kattaa kaiken tyypillisen jätteen, jota syntyy rakentamisesta, rakennusten remontoinnista, saneerauksesta tai purkamisesta. Rakennusjätteeseen kuuluu monenlaisia materiaaleja kuten: muovit, lujitemuovit, lasikuitu, eristeet, kattohuopa, kipsilevyt, ovet ja ikkunalasit karmeineen, putket ja kaapelit, likainen ja kastunut paperi, kartonki ja pahvi, puujätteet, betoni- ja tiilijäte ja asbestijäte.

Mitä hyötyä on rakennusjätteen kierrätyksestä?

Kierrätyksellä on monia hyötyjä: se säästää luonnonvaroja ja vähentää ympäristölle haitallista kaatopaikkajätteen määrää. Kierrätys voi vähentää myös jätehuoltokustannuksia ja tuoda sitä kautta kustannussäästöjä.

Onko rakennusjätteen lajittelu pakollista?

Rakennusjätteen lajittelu on useissa maissa lakisääteistä. Suomessakin jätehuoltomääräykset velvoittavat rakennusjätteen asianmukaista lajittelua ja hyödyntämistä. Lisäksi lajittelu säästää kustannuksia ja on ympäristöteko.

Copyright © 2024 Ekokaari Oy