Nestemäisten jätteiden käsittely

Käsittelyprosessissa nestemäisistä jätteistä erotetaan nestemäinen vesiosa sekä kiinteä sakka toisistaan. Vesiosa johdetaan asianmukaisesti jäteveden puhdistusprosessiin ja sakka hyödynnetään jätekeskuksen muissa käsittelyprosesseissa.

Ota yhteyttä Hinnasto

Olemme yksi harvoista Kaakkois-Suomessa toimivista yrityksistä, joiden käsittelypalveluvalikoimassa on nestemäisille jätteille sopiva käsittelyprosessi

Nestemäisten jätteiden käsittelyprosessi

Nestemäiset jätteet käsitellään jätekeskuksessa allastamalla. Käsittelyprosessi on jaoteltu kahteen altaaseen nestemäisen jätteen syntyperän mukaan; rasvaa sisältävät rasvanerotuskaivo jätteet käsitellään omassa altaassa, ja erilaiset teollisuudensakat hiekanerotus- ja sadevesikaivojen hiekkajätteiden rinnalla omassa altaassa.

Vastaanotettavat sakat allastetaan sepelipadoilla ja -johteilla varustetussa altaassa. Sakka laskeutuu altaan pohjalle ja erottuva neste
suotautuu sepelipatojen läpi viemäröitäväksi jätekeskuksen jätevedenkäsittelyyn. Altaan pohjalle jäävä sakka siirretään kauhakuormaajalla jatkokäsittelyyn muihin jätekeskuksen jätteenkäsittelyprosesseihin.

Altaille tulevien kuormien laatua seurataan kontrollinäyttein sekä altaiden patorakenteita huolletaan säännöllisesti mahdollisimman hyvän vedenerotusasteen saavuttamiseksi.

Käsittelemme vuosittain tuhansia tonneja erilaisia teollisuuden sakkoja ja ravintoloiden nestemäisiä rasvajätteitä

 

Tunnuslukuja

30 000 tn

Vuotuinen käsittelymäärä

87 %

Hyödyntämisaste

5,5 %

Kierrätysaste

33 %

Maanrakennushyödyntäminen

48,5 %

Energiahyödyntäminen

300 000 tn

Kaikkiaan käsitellyt jätteitä

Copyright © 2024 Ekokaari Oy