Laatu ja vastuullisuus

Ekokaari Oy:lle vastuullinen toiminta tarkoittaa taloudellista-, sosiaalista- ja toiminnallista vastuuta kaikessa tekemisessä.

On meidän arvojemme ja periaatteidemme mukaista sitoutua lainsäädännön asettamia vaatimuksia pidemmälle. Arvomme »

Vastuullisuus 

Ekokaari Oy:lle vastuullinen toiminta tarkoittaa taloudellista-, sosiaalista- ja toiminnallista vastuuta kaikessa tekemisessä. Yhtiön päätöksenteossa ja toiminnassa noudatetaan yhteisesti sovittuja periaatteita, lainsäädännön vaatimuksia ja ympäristölupien lupamääräyksiä. Olemme mukana jätteiden elinkaaren arvoketjussa vastuullisena ja luotettavana toimijana. 

aki koivula

”On meidän arvojemme ja periaatteidemme mukaista sitoutua lainsäädännön asettamia vaatimuksia pidemmälle.”

Ekokaaren toimitusjohtaja Aki Koivula

Ekokaari Oy:n toiminta tukee osaltaan aluetalouden kehittymistä. Työllistämme paikallisia kuljetus-, maanrakennus- ja konealan yrityksiä. Ostamme palveluja toimipaikkojemme läheisiltä palvelualan yrityksiltä. Yhtiön investoinnit kehittävät toimialueen elinvoimaisuutta ja tukevat kiertotalouden toteutumista. Vahvistamme näin yhdessä kumppaniemme kanssa toimialueemme elinvoimaa. 

Ekokaari Oy panostaa henkilöstönsä osaamiseen ja hyvinvointiin. Koulutamme, kurssitamme, perehdytämme ja opastamme toisiamme jatkuvan kehittämisen periaatteella. Ammattitaitoinen ja moniosaava henkilöstö on meille ylpeyden aihe. Tuemme ja autamme yhteistyökumppaneitamme neuvomalla ja käytännöin teoilla. Osallistumme toimialueemme urheilu- ja kulttuuritoiminnan tukemiseen omalla panoksellamme.      

Sosiaalinen vastuu

 • yhteiskuntavastuullinen
 • sidosryhmäyhteistyö
 • henkilostön hyvinvointi ja
 • turvallisuus
 • asiakaslähtöiset palvelut

Ympäristövastuu

 • hiilinegatiivinen toimija
 • elinkaaren aikaisten
 • ympäristövaikutusten seuranta
 • hyödyntämisaste
 • energiatehokkuus

Taloudellinen vastuu

 • taloudellisesti kestävä toiminta
 • toiminnan keskiössä kuntalaisten
 • jätemaksut
 • yrityslähtöinen kiertotalouden
 • edistäjä

Tunnuslukuja

30 000 tn

Vuotuinen käsittelymäärä

87 %

Hyödyntämisaste

5,5 %

Kierrätysaste

33 %

Maanrakennushyödyntäminen

48,5 %

Energiahyödyntäminen

300 000 tn

Kaikkiaan käsiteltyjä jätteitä

Turvallisuus   

Ekokaari Oy on käynnistänyt TTT-järjestelmän (työterveys- ja työturvallisuusjärjestelmä) synkronoinnin olemassa oleviin ympäristö- ja laatujärjestelmiin. Turvallinen työskentely on meille tärkeää. Seuraamme ja turvallisuusnäkökohtia aktiivisilla turvallisuushavainnoilla, turvallisuuskävelyillä ja riskien arvioinneilla. Reagoimme nopeasti ja toteutamme toimintaa korjaavia toimenpiteitä aktiivisesti yhdessä koko henkilöstön kanssa. Kehitämme jatkuvasti työturvallisuuskulttuuriamme koulutuksen ja tiedotuksen avulla. Perehdytämme yhteistyökumppanimme turvallisuusympäristöömme ja osallistamme heidät työturvalliseen toimintatapaamme.     

Hiilijalanjälkilaskenta  

Ekokaari Oy:n toiminnan hiilijalanjälki on osa konsernin hiilijalanjäljen seurantaa. Laskennassa on huomioitu koko toiminnan arvoketjun vaikutusten lisäksi omasta toiminnasta aiheutuva hiilijalanjälki. Seuraamme ja reagoimme toimintamme aiheuttamiin päästöihin ja tehostamme prosessiemme energiatehokkuutta, työtapoja ja hankintoja jatkuvasti ympäristön ehdoilla.   

suomen vahvimmat platina
Copyright © 2024 Ekokaari Oy