Rakennus ja purku­jätteiden käsittely

Ekokaari Oy:n sekalaisten rakennus- ja purkujätteiden käsittely tapahtuu Keltakankaan jätekeskuksessa ja Kukkuroinmäen käsittelykeskuksessa monivaiheisena prosessina

Ota yhteyttä Hinnasto

Lajitteluteknologiaa hyödyntäen sekalainen jäte muuntuu raaka-aineiksi

Vastaanotamme lajitteluprosessiin laadultaan, määrältään ja käsittelyominaisuuksiltaan monimuotoista ja vaihtelevaa jätettä. Pääasiassa käsittelemme kaupan, teollisuuden, rakentamisen ja yhdyskuntien toiminnasta syntyviä sekalaisia rakennus- ja purkujätteitä ja sekalaisia eri palakokoihin seulottuja jätteiden lajittelutoiminnoista peräisin olevia jätejakeita. 

Vastaanotettavat jätekuormat punnitaan vaaka-aseman ajoneuvovaakalla ja ohjataan edelleen vastaanottotarkastukseen lajittelukentälle. Saapuvat kuormat tarkastetaan laitoshenkilöstön toimesta silmämääräisesti paikan päällä tai laitoksen valvomosta käsin kamerayhteydellä. Tarkastetut kuormat siirretään esilajitteluun, jossa kuormista poimitaan koneellisesti lajittelemalla erikseen hyödynnettävät materiaalit, laitoskäsiteltävä jae ja loppusijoitettava esilajittelurejekti. Esilajittelussa rakennus- ja purkujäte jakautuu seuraaviin jakeisiin: 

EnergiajaeMateriaalikierrätykseen kelpaamaton muovi (ei PVC), pahvit, paperit ja kalustelevyt 
KierrätyspuutPuu, kuormalavat, lankut, rimat, puulevyt, lastulevyt ja vanerit 
Kyllästetyt puute erikseen 
MetallitKaikki metallit ja selkeästi metallipitoiset yhdistelmämateriaalit
Kipsipitoinen jäteKipsilevyt
PE muoviputketPolyeteeniputket, monikerrosputket 
KierrätyspuutPolyeteeni tynnyrit ja kontit (IBC)
Lajittelulaitoksen jae  Sekalainen lajittelurejekti
LajittelurejektiLoppusijoitettavat likaiset eristevillat, lasikuidut, PVC-muovit
Vaaralliset jätteet, SER ja renkaatMahdolliset kuormien seasta löytyvät vaaralliset jätteet
Sähkö- ja elektroniikkaromu ja renkaat

Sekalaisen jätteen lajittelulinjastolla käsitellään esilajittelun läpikäynyt lajittelurejekti. Jäte murskataan linjaston alkuvaiheessa pienempään n. 300mm palakokoon Komptech Terminator 5000 S esimurskaimella.   

Esimurskauksen jälkeen jäte johdetaan magneettierottimen kautta rumpuseulalle. Rumpuseula lajittelee syötteen 60 mm seulakoolla rumpuseulan alitteeksi ja ylitteeksi. Rumpuseulan alite jatkaa magneettierotuksen kautta vastaiskuseulalle, joka lajittelee jätteen 0-15 mm jakeeksi ja 15-60 mm jakeeksi. Seulan alite (ns. hienoaines) siirretään varastoloossiin ja ylite ajetaan jatkokäsittelyyn tuuliseulalle. Tuuliseula erottelee 15-60 mm jakeesta alitteeseen pääosin palamattoman aineksen ja ylitteeseen palavan aineksen. 

Rumpuseulan ylite (>60mm jae) johdetaan ballistiseen erotukseen. Ballistinen erotin jakaa jätteen kolmeen eri jakeeseen: 2D ja 3D jakeet sekä 0-80 mm alite, joka ajetaan omaan varastoloosinsa. 3D jae ajetaan hihnamagneetin kautta tuuliseulalle, joka seuloo jätteen kahteen eri jakeeseen. Alite ajetaan telamagneetin kautta pyörrevirtaerottimelle ja ylite yhdistetään 2D jakeeseen ja ajetaan optiselle erottimelle. Optinen erotin erottelee jätteestä muovit (ei pvc) ja kuidut (paperi, pahvi ja puu) omaksi jakeekseen, joka ajetaan edelleen SRF polttoaineen valmistukseen. Alite ohjataan yhteiseen varastoon ballistisen erottimen alitteen kanssa. 

Lajittelulinjaston prosessikaavio

Käsittelyn arvoketju 

Ekokaari Oy:n lajittelulaitoskokonaisuus tuottaa raaka-aineita kierrätykseen, maanrakentamiseen ja energiahyödyntämiseen. Kierrätykseen ohjataan erilaisia muovilaatuja ja metalleja ja maanrakentamiseen alitekivijakeita ja hienoainesta. Talteenotettu kierrätyspuu hyödynnetään paikallisesti energiana Keltakankaan lämpökeskuksella, joka tuottaa kaukolämpöä eteläisen Kouvolan asukkaille. Valmistettu SRF-polttoaine hyödynnetään energiana paikallisessa paperiteollisuudessa ja muu polttokelpoinen jae korkean hyötysuhteen jätteenpolttoon soveltuvissa hyötyvoimalaitoksissa. Pieni osa käsitellystä jätteestä loppusijoitetaan hyödyntämiskelvottomana. 

palveluketju

Tunnuslukuja

30 000 tn

Vuotuinen käsittelymäärä

87 %

Hyödyntämisaste

5,5 %

Kierrätysaste

33 %

Maanrakennushyödyntäminen

48,5 %

Energiahyödyntäminen

300 000 tn

Kaikkiaan käsitellyt jätteitä

Copyright © 2024 Ekokaari Oy