Energiajätteiden käsittely

Energiajäte jalostetaan Keltakankaan murskauslaitoksella korkealaatuiseksi kierrätyspolttoaineeksi.

Ota yhteyttä Hinnasto

Keltakankaan murskauslaitos on monivaiheinen kierrätyspolttoaineen jalostusprosessi

Hyödyntämiskelvottomat erilliskerätyt pakkausjätteet ja Keltakankaan lajittelulaitoksen tuottama energiajae ovat murskauslaitoksemme pääraaka-aineet. Käsittelyprosessi tuottaa tasalaatuista ja korkean lämpöarvon omaavaa polttoainetta hyödynnettäväksi rinnakkaispoltossa.  

Kiinteä käsittelylinjastomme koostuu prosessin syöttökuljettimesta, esi- ja jälkimurskaimista sekä optisesta erottimesta. Magneettiset metallit erotellaan kahden kestomagneetin voimin prosessin aikana. Esimurskattu jäte ohjataan kuljettimin jälkimurskaimelle, joka jauhaa polttoaineen 50mm palakokoon. Jälkimurskattu polttoaine ohjataan edelleen optiselle erottimelle, jolla erotellaan polttoaineesta sen sisältämiä PVC-muoveja ja ei-magneettisia metalleja.

Valmis polttoaine ohjataan kuljettimella varastosiiloon, josta polttoaine kuormataan suoraan ajoneuvoihin. Pitkäaikaisempaan kierrätyspolttoaineen varastointiin käytämme lattialämmityksellä ja ilmanvaihdolla varustettua varastohallia. Polttoaineemme varastoidaan aina suojattuna sateelta, tuulelta ja lumelta.

SRF-polttoaine on ympäristöystävällinen vaihtoehto fossiilisille polttoaineille

Tunnuslukuja

30 000 tn

Vuotuinen käsittelymäärä

87 %

Hyödyntämisaste

5,5 %

Kierrätysaste

33 %

Maanrakennushyödyntäminen

48,5 %

Energiahyödyntäminen

300 000 tn

Kaikkiaan käsitellyt jätteitä

Copyright © 2024 Ekokaari Oy