Loppujäte

Asumisessa tai siihen rinnastettavassa toiminnassa syntyvä polttokelpoinen yhdyskuntajäte, josta voidaan myös käyttää termejä sekajäte ja kuivajäte. Loppujätteen keräyksestä ja käsittelystä löydät tietoa Kymenlaakson Jäte Oy:n sivustolta.

Katso muut jätelajit

Copyright © 2024 Ekokaari Oy