Sekajäte

Sekalainen, lajittelematon rakennus- ja purkujäte, joka jaetaan kolmeen lajiin hyödynnettävien materiaalien osuuden mukaan (30 %, 50 % tai 70 %). Lajittelematon sekalainen jäte, joka sisältää hyödynnettäviä jakeita kuten paperi, pahvi, muovi, puu ja metalli. 

Asumisessa tai siihen rinnastettavassa toiminnassa syntyvä polttokelpoinen yhdyskuntajäte, josta voidaan myös käyttää termejä loppujäte ja kuivajäte. Loppujätteen keräyksestä ja käsittelystä löydät tietoa Kymenlaakson Jäte Oy:n sivustolta.

Katso muut jätelajit

Copyright © 2024 Ekokaari Oy